Verwerking van Persoonsgegevens

Bij Veggie Halal Snoep kunnen persoonsgegevens over u worden verwerkt wanneer u gebruik maakt van onze diensten of wanneer u deze gegevens zelf verstrekt via een contactformulier op onze website. De volgende persoonsgegevens kunnen worden verwerkt:

  • Uw volledige naam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres

Doel van Gegevensverwerking:

Veggie Halal Snoep verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te nemen indien u daarom verzoekt, en/of om u schriftelijk te benaderen (per e-mail of per post) indien telefonisch contact niet mogelijk blijkt.

Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt voor het uitvoeren van overeenkomsten van opdracht, zoals bij juridische dienstverlening.

Bewaartermijn van Gegevens:

Veggie Halal Snoep bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Indien er geen overeenkomst met u tot stand komt, worden uw gegevens niet langer dan één jaar bewaard.

Delen van Gegevens met Derden:

Uw persoonsgegevens worden alleen gedeeld met derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Bescherming van Gegevens:

Veggie Halal Snoep neemt de bescherming van uw gegevens serieus en treft passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Indien u vermoedt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, er sprake is van misbruik of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@veggiehalalsnoep.nl of bel naar +31 6 38 622 919.